Archiwum dnia: Listopad 3, 2010


Karta kredytowa

Opis Karta kredytowa rodzaj karty płatniczej, która umożliwia dokonywanie płatności na kredyt bez konieczności posiadania środków na jej pokrycie. Wysokość kredytu jest ograniczona do limitu wydatków określonego z góry przez bank, który wydał kartę kredytową. Karty takie często wyposażone są w okres, kiedy za kredyt nie są naliczane odsetki. Jeśli po […]


Karta debetowa

Opis Karta debetowa: karta płatnicza, która pozwala wydać w sklepie lub wypłacić w bankomacie sumy nie przekraczającej tak zwanych wolnych środków, czyli pieniędzy zgromadzonych na koncie wraz z przyznanym limitem debetowym.


Karta bankowa

Opis Karta bankowa Popularna, wspólna nazwa dla kart plastikowych wydawanych przez banki swoim klientom – patrz karta płatnicza, debetowa, kredytowa.


Karencja

Opis Karencja określony w umowie okres dzielący datę kończącą wykorzystanie kredytu, a datę rozpoczęcia spłaty rat.


Hipoteka

Opis Hipoteka 1) potocznie – Jedna z popularnych form zabezpieczenia kredytu, 2) Forma dokumentacji stanu zabezpieczenia roszczeń wierzyciela wobec dłużnika przez wpis w księdze wieczystej danej nieruchomości. Ustanowienie hipoteki wymaga formy aktu notarialnego, patrz też: kredyt hipoteczny.


Gotówka

Opis Gotówka banknoty i monety.


E-banki, e-bankowość, e-konto

Opis E-banki, E-bankowość, E-konto – nazwy związane z rozwijającą się dziedziną bankowości elektronicznej, czyli np. internetowy dostęp do konta.


Developer

Opis Developer inwestor, który buduje np. domy, mieszkania czy biurowce na sprzedaż lub wynajem.