Polski Związek Głuchych


Polski Związek Głuchych zrzesza środowisko osób niesłyszących, w tym osoby całkowicie głuche posługujące się Polskim Językiem Migowym (PJM). Przynależność do naszej organizacji jest dobrowolna. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam działać skutecznie, zgodnie z potrzebami środowiska. Polski Związek Głuchych jest jedyną tego typu organizacją działającą na rzecz osób głuchych w tak szerokim zakresie. Wypełniamy obowiązki rehabilitacyjne i opiekuńcze państwa w stosunku do osób niesłyszących w każdym wieku.

 

Jednostka jest kontynuatorem działalności Chrześcijańskiego Towarzystwa Głuchoniemych „OPATRZNOŚĆ”, które powstało na terenie Warszawy w 1883r. i działało do wybuchu II Wojny Światowej. Po wyzwoleniu reaktywowano działalność w 1945r. W 1946r. na Zjeździe Stowarzyszeń Głuchoniemych utworzono jedną organizację pod nazwą Polski Związek Głuchoniemych i Ich Przyjaciół. W 1955 r. nazwa została zmieniona na Polski Związek Głuchych, pod którą działa do dziś.

Celem Polskiego Związku Głuchych jest zrzeszanie, integracja i rehabilitacja osób niesłyszących i innych osób z uszkodzonym słuchem, wspólne rozwiązywanie ich problemów oraz działania w kierunku wyrównywania szans rozwojowych, edukacyjnych, zawodowych i społecznych.

 

Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki posiada status organizacji pożytku publicznego.

Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony na działalność statutową.

 

Polski Związek Głuchych

Oddział Mazowiecki

KRS 000 000 5726

Zapisz

 

 


KOŁA TERENOWE POLSKIEGO ZWIĄZKU GŁUCHYCH ODDZIAŁU MAZOWIECKIEGO

Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Warszawie:

ul. Białostocka 4, 03-343 Warszawa


Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Siedlcach:

ul. Kilińskiego 29, 08-110 Siedlce


Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Radomiu:

ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom


Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Płocku:

ul. 3 maja 16 pokój 1, 09-400 Płock