BUDŻET PARTYCYPACYJNY W WARSZAWIECo to znaczy, że projekt musi być ogólnodostępny?

Projekty zgłaszane do budżetu partycypacyjnego muszą umożliwiać korzystanie z efektu realizacji wszystkim mieszkańcom.

Definicję ogólnodostępności, która obowiązywać będzie w danej dzielnicy, opracują dzielnicowe zespoły ds. budżetu partycypacyjnego składające się z mieszkańców, urzędników i przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Projekty, które zostaną uznane za nieogólnodostępne, nie będą mogły być dopuszczone do głosowania.

Czytaj więcej

Jak mogę zagłosować na wybrane projekty?

Głosowanie na projekty trwać będzie od 14 do 30 czerwca 2017 roku – możesz zagłosować na dwa sposoby:

  • Zagłosować można również papierowo – przychodząc do wybranego urzędu dzielnicy (w godzinach jego pracy, pomiędzy 14 a 30 czerwca) lub do jednego z punktów do głosowania (adresy opublikujemy przed głosowaniem) i wrzucając do urny wypełnioną kartę do głosowania. UWAGA! Głosować papierowo można tylko osobiście, okazując przed przekazaniem karty dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem. Papierowe karty do głosowania będą dostępne w urzędach dzielnic oraz do wydrukowania na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl od pierwszego dnia głosowania czyli od 14 czerwca.

Osoby, które nie mogą ze względów zdrowotnych oddać głosu osobiście i nie mają dostępu do internetu mogą skorzystać z pomocy przedstawiciela Urzędu m.st. Warszawy, który odbierze od głosującego wypełnioną kartę do w miejscu jego zamieszkania. Chęć skorzystania z takiej pomocy należy wcześniej zgłosić np. telefonicznie koordynatorowi ds. budżetu partycypacyjnego w odpowiedniej dzielnicy, w terminie od 4 maja do 19 czerwca 2017 r.

Czytaj więcej

Na ile projektów mogę zagłosować?

Możesz wybrać dowolną liczbę projektów, pamiętaj jednak że łączny koszt realizacji wszystkich wybranych przez Ciebie projektów nie może być większy niż kwota dostępna w wybranym przez Ciebie obszarze (w przeciwnym wypadku Twój głos zostanie policzony jako nieważny). Możesz więc zagłosować na wiele tanich projektów lub tylko kilka droższych.

Pamiętaj! Możesz zagłosować tylko w jednej dowolnie wybranej dzielnicy, a w ramach niej tylko w jednym obszarze!

Wyjątkiem są dzielnice, które mają dodatkowo poziom ogólnodzielnicowy. W poziomie ogólnodzielnicowym znajdują się projekty, które dotyczą całej dzielnicy, a nie tylko jednego obszaru. W przypadkach tych dzielnic możesz zagłosować na obu poziomach i na projekty w obszarach i na projekty ogólnodzielnicowe.

W tych dzielnicach na papierowych kartach do głosowania dostępne będą projekty z obu poziomów – z wybranego przez Ciebie obszaru i z poziomu ogólnodzielnicowego. Jeśli będziesz głosować przez Internet, system sam poprowadzi Cię przez głosowanie – wystarczy tylko wybrać dzielnicę.

Czytaj więcej

Czy mogę głosować na projekty w kilku dzielnicach?

Niestety nie. Przed zagłosowaniem, trzeba wybrać JEDNĄ DZIELNICĘ, w której chce się oddać głos, a następnie JEDEN JEJ OBSZAR (jeśli dzielnica jest podzielona na obszary). Można więc wypełnić tylko jedną kartę do głosowania. Jeśli dana osoba wypełni kilka kart do głosowania (papierową bądź przez internet) wszystkie jej głosy zostaną unieważnione.

Czytaj więcej

Ile projektów wygrywa w każdej dzielnicy?

Nie ma konkretnej liczby projektów, która wygra w danej dzielnicy – to jest zależne od kosztu projektów, które uzyskają najwięcej głosów.

Wygra tyle projektów, ile zmieści się w kwocie pieniędzy przeznaczonej na dany obszar. Może więc zdarzyć się tak, że wygrają dwa bardzo drogie projekty lub kilkanaście tańszych, mniejszych projektów.

Do realizacji mogą być przeznaczone tylko te projekty, które uzyskają przynajmniej 10% głosów ważnych w danym obszarze.

Czytaj więcej

Studiuję w Warszawie, mieszkam w akademiku – czy mogę głosować?

Zgłaszać projekty i głosować w budżecie partycypacyjnym mogą osoby mieszkające w Warszawie – nie jest wymagane zameldowanie. Jeśli więc np. studiujesz w Warszawie i mieszkasz w akademiku, a jesteś zameldowany w innej miejscowości, możesz zgłosić projekt, a później głosować w budżecie partycypacyjnym!

Jeśli jednak mieszkasz w innym mieście i dojeżdżasz do Warszawy do pracy lub na studia, nie możesz wziąć udziału w warszawskim budżecie partycypacyjnym!

Należy jednak pamiętać, że Urząd m.st. Warszawy może weryfikować deklarowane zamieszkiwanie na terenie m.st. Warszawy!

Czytaj więcej

Czy mogę głosować i na projekty lokalne i na ogólnodzielnicowe?

Tak. Spośród dzielnic podzielonych na obszary, niektóre mają dodatkowo poziom ogólnodzielnicowy. W poziomie ogólnodzielnicowym znajdują się projekty, które dotyczą całej dzielnicy, a nie tylko jednego obszaru. W przypadkach tych dzielnic możesz zagłosować na obu poziomach i na projekty w obszarach i na projekty ogólnodzielnicowe.

W tych dzielnicach na papierowych kartach do głosowania dostępne będą projekty z obu poziomów – z wybranego przez Ciebie obszaru i z poziomu ogólnodzielnicowego. Jeśli będziesz głosować przez Internet, system sam poprowadzi Cię przez głosowanie – wystarczy tylko wybrać dzielnicę.

Czytaj więcej

Chcę głosować papierowo – skąd mogę wziąć kartę do głosowania?

Karty do głosowania będą dostępne w urzędach odpowiednich dzielnic od początku głosowania, czyli od 14 czerwca 2017 roku.

Uwaga! W każdym obszarze karta do głosowania wygląda inaczej (na każdej są inne projekty), jeśli więc chcesz głosować np. na Mokotowie, kartę musisz wziąć z Urzędu Dzielnicy Mokotów.

Kartę będzie można też pobrać (i wydrukować) ze strony www.twojbudzet.um.warszawa.pl od 14 czerwca.

Czytaj więcej