SŁOWNIK: ZAWODY


PRACOWAĆ / PRACA

1

2

ZARABIAĆ

 

DYREKTOR

FRYZJER

KRAWCOWA
=

LEKARZ

NAUCZYCIEL

1

2

PIELĘGNIARKA

POLICJANT

RATOWNIK

SPRZEDAWCA

STRAŻAK

SZEF

1

2

TŁUMACZ

URLOP

L4

PREMIA

ETAT

DOŚWIADCZENIE

KWALIFIKACJA

STAŻ

PRAKTYKA

CV

SPORTOWIEC

AKTOR

INFORMATYK

KASJERKA

DZIENNIKARZ