Słownik języka migowego


Dzięki wsparciu praktykantów z Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Głuchych im. Jana Siestrzyńskiego przy ul. Łuckiej stworzyliśmy małą bazę słownika. Szczególne podziękowanie należą się Kamilii Kuźmiuk, która wykazała się największym zaangażowaniem.

Strona jest cały czas w budowie, dlatego prosimy o cierpliwość. Nie wszystkie znaki zostały jeszcze wprowadzone. Mamy nadzieję, że w przyszłości słownik zostanie bardziej rozbudowany.

Znaki języka migowego zostały podzielone tematycznie. Pogrupowane znaki znajdują się w lewym panelu bocznym strony.