Sprawozdania merytoryczne i finansowe Oddziału Mazowieckiego


SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTEK PODLEGŁYCH
POD PZG ODDZIAŁ MAZOWIECKI NIE BĘDĄCYCH PLACÓWKAMI LECZNICZYMI:

PZG KOŁO TERENOWE W WARSZAWIE I OŚRODEK REHABILITACJI I WSPARCIA SPOŁECZNEGO NIESŁYSZĄCYCH W WARSZAWIE, PZG KOŁO TERENOWE W PŁOCKU, ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA W MŁAWIE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ W RADOMIU

ZA ROK 2017

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPECJALISTYCZNEGO
OŚRODKA DIAGNOZY I REHABILITACJI DZIECI I MŁODZIEŻY W RADOMIU
BĘDĄCEJ PLACÓWKĄ LECZNICZĄ

ZA ROK 2017

ŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE I MERYTORYCZNE
DLA WSZYSTKICH JEDNOSTEK PODLEGŁYCH POD PZG ODDZIAŁ MAZOWIECKI

ZA ROK 2017