Władze PZG Oddziału Mazowieckiego


 

Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki:

ul. Białostocka 4, 03-343 Warszawa

Zarząd Polskiego Związku Głuchych Oddziału Mazowieckiego:

Prezes – Barbara Jędryszczak

Wiceprezes – Marta Abramczyk

Sekretarz – Paweł Sosiński

 

Członek – Ewa Bernat

Członek – Lech Lewandowski

Członek – Elżbieta Sitkiewicz

Członek – Witold Sitkiewicz

Członek – Iwona Wrocławska

Członek – Alicja Zasuwik

Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Głuchych Oddziału Mazowieckiego:

Przewodnicząca  – Iwona Mroczek – Bielecka

Zastępca przewodniczącej – Piotr Baltyn

Sekretarz – Magdalena Wawrzak

Członek – Marek Borkowski

Członek – Robert Zgudka


 

Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Warszawie:

ul. Białostocka 4, 03-343 Warszawa

Zarząd Koła Terenowego PZG w Warszawie:

Prezes – Marta Abramczyk

Wiceprezes – Witold Sitkiewicz

II Wiceprezes – Mateusz Jankowski

Sekretarz – Iwona Wrocławska

Skarbnik – Katarzyna Dudek

Członek – Robert Zgudka

Komisja Rewizyjna Koła Terenowego PZG w Warszawie:

Przewodnicząca  – Iwona Mroczek – Bielecka

Zastępca przewodniczącej – Piotr Baltyn

Członek – Jolanta Sadłowska

Członek – Teresa Fiejkowska


 

Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Siedlcach:

ul. Kilińskiego 29, 08-110 Siedlce

Zarząd Koła Terenowego PZG w Siedlcach:

Prezes Zarządu – Alicja Zasuwik

Wiceprezes – Jolanta Śledź

Sekretarz – Anna Jedrzycka

Skarbnik – Olga Emilia Gajo

Członek – Adam Dąbrowski

Członek – Agnieszka Chróścik

Członek –  Marek Dariusz Borkowski

Komisja Rewizyjna Koła Terenowego PZG w Siedlcach:

Przewodniczący – Edward Szczęsny

Zastępca przewodniczącego – Małgorzata Kołodziej

Członek – Agnieszka Soszyńska


 

Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Radomiu:

ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom

Zarząd Tymczasowy PZG Koła Terenowego w Radomiu:

Prezes – Wojciech Puszczyński

Sekretarz – Ewa Bernat

Skarbnik – Marzena Rosińska