Zespól Tłumaczy


 

 

 

 

ANNA BARANOWSKA

 

Ma Głuchych rodziców (jest CODA). Posługuje się polskim językiem migowym (PJM) od dziecka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

KATARZYNA DUDEK

 

CODA, zna polski język migowy (PJM) od kołyski. Od 8 lat pracuje jako tłumacz języka migowego. Posiada uprawnienia biegłego z zakresu języka migowego. Pracuje społecznie w Zarządzie Koła Terenowego Polskiego Związku Głuchych w Warszawie.

 

 

 

 

 

 

 

 

BOŻENA KUNAT

 

Od 30 lat Pracuje jako tłumacz polskiego języka migowego (PJM). Ma niesłyszących rodziców (CODA). Posiada certyfikat W2 (wykładowca), który uprawnia ją do prowadzenia kursów PJM.