Saldo



Opis

Saldo stan konta, ilość pieniędzy zgromadzonych na koncie.