Wynagrodzenie netto



Opis

Wynagrodzenie netto wynagrodzenie, które otrzymujemy w dniu wypłaty po potrąceniu podatku i ubezpieczeń , czyli „na rękę”.