Zysk brutto


[su_spacer size=”50″]


[su_spacer size=”50″]

Opis

[su_spacer size=”80″]

Zysk brutto zysk z działalności gospodarczej firmy po uwzględnieniu strat i zysków nadzwyczajnych, czyli wyniku finansowego zdarzeń trudnych do przewidzenia i nie związanych z ogólnym ryzykiem prowadzenia działalności.