Przekaż 1% i podaruj im uśmiech!


Oprócz Ośrodków wspierających głuchych potrzebujących prowadzimy także Warsztaty Terapii Zajęciowej „Leśniczówka” w Radomiu. Jest to placówka stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Twój 1% umożliwia utrzymanie WTZ oraz dawanie radości niepełnosprawnym uczestnikom poprzez organizacje różnych wycieczek i wydarzeń!

 

Wypełnij PIT on-line, lub wpisz nasze dane:

Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki

KRS 000 000 5726

Prosimy wpisać cel przekazania: „Warsztaty Terapii Zajęciowej”