Podaruj nam 1%Osoby głuche należą do jednej z najbardziej wykluczanej społeczności. Panuje na ich temat wiele mitów – na przykład, że z każdą osobą głuchą da się porozumiewać za pomocą „kartki i długopisu”. Rzeczywistość jest nieco inna: dla większości osób głuchych pierwszym językiem jest język migowy, a język polski jest dla nich językiem drugim, obcym, którego nie nauczą się w trakcie swobodnej komunikacji. Wielu głuchych zna na poziomie bardzo słabym język polski, nawet w formie pisanej.

Brak komunikacji z otoczeniem z racji niedosłuchu i braku znajomości języka polskiego wpływa na poczucie osamotnienia i bezradności. Nie mając komunikacji z otoczeniem osoby te nie mają nawet jak poprosić o wsparcie. Nie są widoczni na codzień, gdyż wyglądem nie różnią się od innych, pełnosprawnych osób. Stają się widoczni dopiero wtedy, gdy migają.

Zapewniamy wsparcie tłumacza języka migowego i/lub tłumacza-asystenta w załatwianiu spraw codziennych, na przykład: – w trakcie wizyty u lekarza, – wykonując telefon za osobę głuchą i tłumacząc rozmowę na język migowy i polski foniczny, – tłumacząc otrzymane pisma drogą pocztową, – pomagając w pisaniu pism, podań i zgłoszeń.

Aby zniwelować poczucia osamotnienia, prowadzimy wiele zajęć grupowych, w tym dla seniorów. Szczególnie głusi seniorzy są pogrążeni w samotności. Nie wyjdą na podwórko, żeby porozmawiać z sąsiadami. Często mają rodziny słyszące, które nie znają migowego, przez co na codzień nie mają z kim porozmawiać w swoim języku. Dlatego o takich osobach mówi się, że są „niewidzialni ze swoimi problemami w tłumie”. 


Dając nam 1%, pomagasz głuchym funkcjonować w codziennym życiu!

Przekaż 1% naszej organizacji

Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki

KRS 000 000 5726

Rozliczenie PIT realizowane jest w ramach projektu PITax.pl dla OPP” przy współpracy z IWOP.