Archiwum dnia: 3 listopada, 2010


Karta kredytowa

Opis Karta kredytowa rodzaj karty płatniczej, która umożliwia dokonywanie płatności na kredyt bez konieczności posiadania środków na jej pokrycie. Wysokość kredytu jest ograniczona do limitu wydatków określonego z góry przez bank, który wydał kartę kredytową. Karty takie często wyposażone są w okres, kiedy za kredyt nie są naliczane odsetki. Jeśli po […]


Karta debetowa

Opis Karta debetowa: karta płatnicza, która pozwala wydać w sklepie lub wypłacić w bankomacie sumy nie przekraczającej tak zwanych wolnych środków, czyli pieniędzy zgromadzonych na koncie wraz z przyznanym limitem debetowym.


Karta bankowa

Opis Karta bankowa Popularna, wspólna nazwa dla kart plastikowych wydawanych przez banki swoim klientom – patrz karta płatnicza, debetowa, kredytowa.


Karencja

Opis Karencja określony w umowie okres dzielący datę kończącą wykorzystanie kredytu, a datę rozpoczęcia spłaty rat.


Hipoteka

Opis Hipoteka 1) potocznie – Jedna z popularnych form zabezpieczenia kredytu, 2) Forma dokumentacji stanu zabezpieczenia roszczeń wierzyciela wobec dłużnika przez wpis w księdze wieczystej danej nieruchomości. Ustanowienie hipoteki wymaga formy aktu notarialnego, patrz też: kredyt hipoteczny.


Gotówka

Opis Gotówka banknoty i monety.


E-banki, e-bankowość, e-konto

Opis E-banki, E-bankowość, E-konto – nazwy związane z rozwijającą się dziedziną bankowości elektronicznej, czyli np. internetowy dostęp do konta.


Developer

Opis Developer inwestor, który buduje np. domy, mieszkania czy biurowce na sprzedaż lub wynajem.