Archiwum dnia: 4 listopada, 2010


Raty równe

Opis Raty równe – wysokość rat przez okres spłaty kredytu jest stała.


Raty malejące

Opis Raty malejące – wysokość kolejnych rat maleje.


Rachunek bankowy

Opis Rachunek bankowy prowadzony jest przez banki do rejestracji wpłat, udzielanych kredytów, rozliczeń bezgotówkowych, wypłat i stanów wkładów pieniężnych wniesionych do banku przez jego klientów.


Przewalutowanie

Opis Przewalutowanie zmiana waluty rachunku bankowego na przykład z PLN na EURO lub odwrotnie prawie zawsze związana z potrzebą uregulowania opłaty manipulacyjnej.


Przewalutowanie

Opis Przewalutowanie zmiana waluty rachunku bankowego na przykład z PLN na EURO lub odwrotnie prawie zawsze związana z potrzebą uregulowania opłaty manipulacyjnej.


Przelew

Opis Przelew przekazanie pieniędzy z konta na inne konto. Przelewu można dokonać albo w oddziale banku lub drogą elektroniczną (jeśli mamy konto Internetowe).


Prowizja

Opis Prowizja wynagrodzenie pobierane za pomoc w zawarciu transakcji; dotyczyć może zarówno handlu obnośnego jak i olbrzymich kredytów bankowych; naliczana jest procentowo od wartości przedmiotu transakcji.


Prolongata

Opis Prolongata przedłużenie terminu spłaty, np. raty kredytu.