Archiwum dnia: 4 sierpnia, 2022


Pożegnanie śp. Edwarda Greba

Z przykrością informujemy, że śp. Edward Greb zmarł 29.07.2022r. w wieku 83 lat. Był długoletnim działaczem Polskiego Związku Głuchych i bardzo zaangażowanym w prace społeczne na rzecz środowiska osób niesłyszących. Wstąpił do Polskiego Związku Głuchych w 1954 roku, był zawodnikiem Warszawskiego Klubu Sportowego Głuchych WARS. Zdobył wykształcenie i do emerytury […]

Nagrobek obłożony wieńcami i kwiatami. Na środku nagrobka znajduje się zdjęcie w czarnej ramce śp. Edwarda Greba.