Polski Związek Głuchych


Żółtokremowa kamienica PZG na Białostockiej 4 w Warszawie okiem obserwującego patrzącego w błękitne, zachmurzone niebo.

O Polskim Związku Głuchym

Polski Związek Głuchych zrzesza środowisko osób niesłyszących, w tym osoby całkowicie głuche posługujące się Polskim Językiem Migowym (PJM). Przynależność do naszej organizacji jest dobrowolna. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam działać skutecznie, zgodnie z potrzebami środowiska. Polski Związek Głuchych jest jedyną tego typu organizacją działającą na rzecz osób głuchych w tak szerokim zakresie. Wypełniamy obowiązki rehabilitacyjne i opiekuńcze państwa w stosunku do osób niesłyszących w każdym wieku.

 

Jednostka jest kontynuatorem działalności Chrześcijańskiego Towarzystwa Głuchoniemych „OPATRZNOŚĆ”, które powstało na terenie Warszawy w 1883r. i działało do wybuchu II Wojny Światowej. Po wyzwoleniu reaktywowano działalność w 1945r. W 1946r. na Zjeździe Stowarzyszeń Głuchoniemych utworzono jedną organizację pod nazwą Polski Związek Głuchoniemych i Ich Przyjaciół. W 1955 r. nazwa została zmieniona na Polski Związek Głuchych, pod którą działa do dziś.

Celem Polskiego Związku Głuchych jest zrzeszanie, integracja i rehabilitacja osób niesłyszących i innych osób z uszkodzonym słuchem, wspólne rozwiązywanie ich problemów oraz działania w kierunku wyrównywania szans rozwojowych, edukacyjnych, zawodowych i społecznych.

 

Symbol organizacji pożytku publicznego

Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki posiada status organizacji pożytku publicznego.

Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony na działalność statutową.

 

Pomarańczowy znak jednego procenta

Polski Związek Głuchych

Oddział Mazowiecki

KRS 000 000 5726

Zapisz

Naszymi nadrzędnymi celami są:

  • Pomoc osobom niesłyszącym/Głuchym w szeroko rozumianym zakresie sprawach życiowych, w szczególności: – rehabilitacja społeczna, pomoc prawna, nieodpłatne wsparcie tłumaczy języka migowego i/lub asystenta posługującego się polskim językiem migowym (PJM) w załatwieniu spraw codziennych.
  • Prowadzenie szereg zajęć, wykładów i spotkań dla niesłyszących/Głuchych, które nie są dostępne w innych Ośrodkach Kultury z racji braku tłumaczy języka migowego.
  • Prowadzenie rehabilitacji słuchu i mowy dzieci z niedosłuchem.
  • Propagowanie języka migowego, środowiska Głuchych w celu rozszerzenia świadomości w społeczeństwie na temat potrzeb osób niesłyszących/Głuchych oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji ich.
  • Reprezentacja interesów niesłyszących/Głuchych członków w kontaktach z państwowymi Instytucjami w celu ochrony ich praw.

Jak to osiągamy? Prowadzimy:

  • Ośrodki Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących (przeznaczone na pomaganie osobom niesłyszącym/Głuchym), w których osoby niesłyszące/Głuche mogą otrzymać wsparcie.
  • Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu (skupiającej się na rehabilitacji słuchu i mowy u dzieci i młodzieży).
  • Koła Terenowe, w których zaangażowani są społecznicy, organizujący różne spotkania, wycieczki i imprezy kulturalne. Władze KT bardzo często też reprezentują środowisko niesłyszących/Głuchych na różnych spotkaniach, konferencjach z władzami.
  • Kursy polskiego języka migowego (PJM) dla każdego, niezależnie czy z wadą słuchu czy bez.

Zarząd PZG Oddziału Mazowieckiego często bierze udział w spotkaniach z państwowymi jednostkami terenowymi, celem ochrony praw osób niesłyszących/Głuchych. Prowadzimy też szereg małych i dużych projektów, których celem jest wsparcie osób niesłyszących/Głuchych komunikujących się językiem migowym – znajdujących się w zakładce: „Projekty”. Każdy z projektów kosztuje, nawet jeśli jest współfinansowany przez daną Instytucję – wesprzyj nasze działania! 

Chcesz nam pomóc?


KOŁA TERENOWE POLSKIEGO ZWIĄZKU GŁUCHYCH ODDZIAŁU MAZOWIECKIEGO

Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Warszawie:

ul. Białostocka 4, 03-343 Warszawa


Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Siedlcach:

ul. Kilińskiego 29, 08-110 Siedlce


Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Radomiu:

ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom


Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Płocku:

ul. 3 maja 16 pokój 1, 09-400 Płock