26 znaków ekonomicznych w języku migowym


Ekonomia i gospodarka

(opracowano na podstawie Słownika Ekonomicznego http://www.nbportal.pl/pl/np/slownik)