Aktualności


Działania i aktualności dotyczące internetowej usługi Tłumacza on-line języka migowego 

Tłumacz on-line języka migowego w biurach Centralnego Biura Antykorupcyjnego w całej Polsce (PJM)

W Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz w każdej jednostce delegatury osoby słabosłyszące i głuche mają już zapewnione wsparcie zdalnego Tłumacza on-line języka migowego, zgodnie z Ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się z dn. 19 sierpnia 2011 r. Z usługi osoby głuche i słabosłyszące mogą skorzystać będąc na miejscu w biurze CBA z poniższej […]