HISTORIA GŁUCHYCH W WARSZAWIE – przegląd artykułów


Pożegnanie śp. Edwarda Greba

Z przykrością informujemy, że śp. Edward Greb zmarł 29.07.2022r. w wieku 83 lat. Był długoletnim działaczem Polskiego Związku Głuchych i bardzo zaangażowanym w prace społeczne na rzecz środowiska osób niesłyszących. Wstąpił do Polskiego Związku Głuchych w 1954 roku, był zawodnikiem Warszawskiego Klubu Sportowego Głuchych WARS. Zdobył wykształcenie i do emerytury […]

Nagrobek obłożony wieńcami i kwiatami. Na środku nagrobka znajduje się zdjęcie w czarnej ramce śp. Edwarda Greba.

Karol Stefaniak (1931- 2022) – ostatni głuchy powstaniec warszawski w Batalionie AK „Miłosz”.

Karol Stefaniak (1931- 2022) był ostatnim żyjącym Głuchym powstańcem warszawskim w Batalionie AK „Miłosz”. Z przykrością przyjęliśmy informację o Jego odejściu 11 stycznia 2022 roku.  Odprawa pożegnalna śp. Karola Stefaniaka odbędzie się w dniu 24.01.2022 (w poniedziałek). Składamy szczere wyrazy współczucia Rodzinie, Bliskim oraz Przyjaciołom. Poniżej umieszczamy krótki życiorys śp. […]


Wspomnienie o śp. Marii Śmiecińskiej 

  Ze smutkiem przyjęliśmy wieść o odejściu śp. Marii Śmiecińskiej 3 lutego 2021r. Pogrzeb się odbył na Powązkach Wojskowych 12 lutego 2021r.  Wspomnienie o śp. Marii Śmiecińskiej  Maria Śmiecińska (z d. Wojtunik) urodziła się w 1928 roku w Rypinie koło Bydgoszczy w rodzinie oficera W.P. W wieku dwóch lat straciła […]


Zdjęcie młodego Antoniego Petrykiewicza w czapce i mundurze, na tle wycinku gazet i tablicy pamiątkowej. Tło jest rozjaśnione, półprzeźroczyste.

Rodzina Petrykiewiczów – o Romanie i Antonim, oraz patriotycznych walkach

Przy Święcie Niepodległości przypominamy historię jednej z patriotycznych Rodzin. Rodzina Petrykiewiczów odznaczała się gorącym patriotyzmem. Roman Leon Petrykiewicz (ur. 9 sierpnia 1901r we Lwowie, zmarł 17 stycznia 1986 r w Warszawie). Był synem Kaspera i Rozalii. Pochodził z wielodzietnej rodziny. Jego ojciec był właścicielem posiadłości i wójtem jednej z dzielnic […]


Powrót do przeszłości – Pierwszy Warszawski Zespół Taneczny Głuchych, Barbara Grochowska

W 1951 roku został utworzony pierwszy Warszawski Zespół Taneczny Głuchych z inicjatywy  Barbary Grochowskiej. Zapraszamy do galerii zdjęć i mini życiorysu Grochowskiej. Pierwszy Warszawski Zespół Taneczny Głuchych    Powrót do przeszłości – Pierwszy Warszawski Zespół Taneczny Głuchych from pzgomaz     Barbara Grochowska – mini życiorys  Barbara Grochowska […]

Obrazek przedstawia zamglone zdjęcie Zespołu Tanecznego "IS"

Ostatnie Pożegnanie ś.p. Barbary Niebisz

Dnia 23 października 2019r. odbył się pogrzeb Honorowego Prezesa Polskiego Związku Głuchych Barbary Niebisz w Domu Pogrzebowym na Cmentarzu Komunalnym Północnym (Wólka Węglowa), po którym odbyło się wyprowadzenie na cmentarz miejscowy do grobu rodzinnego. Na uroczystości przybyli przedstawiciele PZG Oddziału i wiceprezes Zarządu Głównego PZG Kajetana Maciejska Roczan, współpracownicy i […]


75 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Uczcimy pamięć wszystkich poległych żołnierzy, sanitariuszek, łączniczek, harcerzy Szarych Szeregów i ludności cywilnej Warszawy, poległych w walce, rozstrzelanych lub wywiezionych do obozów. Na nas, społeczności głuchych, spoczywa obowiązek uhonorowania i kultywowania pamięci głuchych powstańców, tych z batalionu i wielu innych, rozsianych po całym mieście, wspierających walkę.  75 rocznica wybuchu […]


Historia powstania Międzynarodowego Dnia Głuchego (filmik w PJM)

W 1957 roku Światowa Federacja Głuchych w porozumieniu z Organizacją Narodów Zjednoczonych i jej agendami podjęła uchwałę ustalającą Międzynarodowy Dzień Głuchego na ostatnią niedzielę września każdego roku. W 1958 roku po raz pierwszy jest obchodzony na całym świecie jako MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ GŁUCHEGO. Później przedłużony do pełnego tygodnia na Międzynarodowy Tydzień […]


V KONGRES ŚWIATOWEJ FEDERACJI w Warszawie

50 lat temu odbyło się ważne wydarzenie w historii Polskiego Związku Głuchych – V KONGRES ŚWIATOWEJ FEDERACJI w Warszawie. Światowa Federacja Głuchych została utworzona w 1951 roku z inicjatywy dwunastu narodowych organizacji zrzeszających osoby niesłyszące podczas pierwszego Światowego Kongresu Głuchych w Rzymie. World Federation of the DEAF – taka nazwa  […]