HISTORIA GŁUCHYCH W WARSZAWIE – przegląd artykułów


Wspomnienia Honorowego Prezesa Kazimierza Diehla związane z Powstaniem Warszawskim – wywiad

“Barbara Jędryszczak: Kiedy dowiedział się Pan, że w Warszawie trwa Powstanie? Kazimierz Diehl: Dokładnie 7 sierpnia. Do domu, rodziny zaczęli przybywać uchodźcy z Warszawy, w tym ranni w walkach. Opowiadali straszne rzeczy – o rozstrzeliwaniach ludności cywilnej, o wypędzaniu z domów, o bombardowaniach, o obozie dla uchodźców w Pruszkowie. Pamiętam […]


Wspomnienia Janusza Bedyńskiego, ps. “Sekund” związane z Plutonem Głuchoniemych AK

“W Warszawie spotkałem kolegę z ławy szkolnej Jerzego Obryckiego –ps. „Bim”, od którego dowiedziałem się, że w Instytucie działa podziemna organizacja głuchych, którą prowadzi profesor wychowania fizycznego ppor. Wiesław Jabłoński – ps. „ Łuszczyc”. Był to Związek Walki Zbrojnej powstały w 1940 roku, później w 1942 roku przemianowany na Armię […]


Czy wiesz, że… W Teatrze Wielkim była opera “Aida” tłumaczona na j. migowy?

“W dniu 31 października 2006 r. w Teatrze Wielkim francuski reżyser Charles de Meaux sfilmował niesłyszących, jak migają w chórze część opery Verdiego „Aida”. Dla nas – niesłyszących – było to niezwykłe przeżycie. Pierwszy raz mieliśmy okazję wystąpić na scenie Teatru Wielkiego. Dyrygował nami Wojciech Michniewski, jeden z czołowych polskich […]


Stefania Ulassowa

Kim była Stefania Ulassowa? Jak wyglądała jej historia? Zapraszamy do artykułu “Świat głuchych” z 1987 roku o wieloletniej zasłużonej nauczycielce w środowisku głuchych 🙂


Kazimierz Włostowski – biografia historyczna

20 września 2013 r. minęła sto dziesiąta rocznica urodzin Kazimierza Włostowskiego, jednego z najwybitniejszych działaczy w historii polskiego środowiska głuchych. Z tej okazji publikujemy artykuł o Kazimierzu Włostowskim. Zapraszamy do czytania!


Pluton Głuchoniemych żołnierzy AK

Pluton Głuchoniemych żołnierzy AK – był plutonem Armii Krajowej (1107), wchodzący w skład 4  kompaii “Zygmunta” ppor. Zygmunta Sapuły, V Zgrupowania “Siekiera”, por. Romana Rożałowskiego. Przygotowaliśmy dla Was artykuł zapoznający z historią Plutonu Głuchoniemych żołnierzy AK – zapraszamy do przeczytania!


Henryk Konrad – wspomnienie o sportowym działaczu

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z życiorysem niesłyszącego działacza sportowego – Henryk Konrad. Był pierwszym prezesem Koła Sportowego Głuchoniemych, tym samym będąc współinicjatorem powstania pierwszego klubu sportowego dla niesłyszących w Polsce.


Powstanie Warszawskie oczami 12 letniego cywila

82-letni Włodzimierz Śmieciński wspomina: “Mając 12 lat przeżyłem powstanie przez 63 dni w warszawskiej dzielnicy Śródmieście Południowe. Mieszkałem z rodzicami w kamienicy przy ul. Marszałkowskiej 74.” Serdecznie zapraszamy do przeczytania dalszego ciągu artykułu:


“Nie tylko wspomnienia…” autorstwa Olgierda Lecha

Niesłyszący Olgierd Lech nakręcił film biograficzny o swoim ojcu – Konstantym Lechu.
Konstanty Lech urodził się w 1909 r. w Maoreszań pod Charbinem w Mandżurii (Chiny). W 1929 r. ukończył polskie gimnazjum w Charbinie i wyjechał do Polski, do Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej w Toruniu, w której w 1932 r. uzyskał stopień podporucznika. Następnie odbył dwuletni staż we Flotylli Pińskiej i pływał na okrętach Marynarki Wojennej w Gdyni. W 1934 r. awansował do stopnia porucznika. W 1937 r. otrzymał przydział do Helu, w którego obronie walczył w 1939 r. i gdzie dostał się do niewoli niemieckiej. W oflagu w Woldenbergu studiował rzeźbę pod kierunkiem prof. Stanisława Horno-Popławskiego. Po wyzwoleniu pełnił funkcję kierownika pracowni plastycznej Domu Marynarki Wojennej w Gdyni, a następnie kierownika całej placówki. Do Okręgu Gdańskiego Związku Polskich Artystów Plastyków został przyjęty w 1945 r., jako artysta rzeźbiarz uczestniczył w wystawach okręgowych i ogólnopolskich. Po zwolnieniu do rezerwy w 1952 r. podjął w ZPAP pracę społeczna jako przewodniczący sekcji rzeźby, a następnie, przez jedna kadencje – przewodniczący zarządu Okręgu Gdańskiego. W latach 1953-1954 pracował przy rekonstrukcji rzeźb dla Drogi Królewskiej w Gdańsku. W 1960 r. powrócił na morze pełniąc funkcje oficerskie w Polskiej Żegludze Morskiej. Od 1974 r. jest na emeryturze.

Zapraszamy do obejrzenia filmu!
Czytaj dalej