PJM_KURSY


Kursy PJM (A1) Warszawa – szczegółowe informacje

Zapraszamy członków rodziny osoby głuchej, osoby mających w otoczeniu osób głuchych (w miejscu zamieszkania, miejscu pracy, i innych miejscach) oraz wolontariuszy na kursy polskiego języka migowego (PJM) na poziomie podstawowym ogólnym A1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ). Zakres programowy 1 kursu polskiego języka migowego (PJM) poziom A1: 1 godzina […]