Co oferujemy?


W ramach abonamentu oferujemy możliwość zdalnego tłumaczenia na polski język migowy (PJM) lub system językowo-migowy (SJM) za pośrednictwem połączenia internetowego. Następuje ono po zalogowaniu się na udostępnioną przez nas aplikacji z poziomu przeglądarki. Oznacza to, że nie musisz kupować zbędnego sprzętu ani instalować dodatkowych, utrudniających działań programów. Wystarczy jedynie wyposażyć w już istniejący sprzęt w kamerkę internetową, słuchawki z mikrofonem i zapewnić odpowiednie łącze internetowe. 

Udzielamy także doradztwa w zakresie dostosowania stron internetowych do potrzeb osób głuchych posługujących się polskim językiem migowym. W ramach abonamentu realizujemy filmiki informacyjne o dostępnej usłudze zdalnego tłumaczenia na język migowy, celem umieszczenia go na stronie internetowej placówki/instytucji.

Filmiki w PJM realizowane w ramach usługi Tłumacz on-line języka migowego

W ramach abonamentu zdalnego tłumacza języka migowego przez internet oferujemy przygotowanie ogólnej treści i filmiku z tłumaczeniem na PJM o dostępności placówki.

Istnieje możliwość również zamówienia u nas tłumaczeń na PJM pozostałej treści na stronie internetowej, lub nagranie wizualizacji usługi w Państwa placówce.