Categories: Tłumacze


Bożena Kunat

Od 27 lat Pracuje jako tłumacz Polskiego Języka Migowego. Ma niesłyszących rodziców (CODA). Posiada certyfikat W2 (wykładowca), który uprawnia ją do prowadzenia kursów PJM.

Portret tłumaczki migowego Bożeny Kunat na białym tle. Tłumaczka stoi bokiem, w okularach, ze skrzyżowanymi rękoma w czarnej bluzce i się uśmiecha.

Krystyna Witt

CODA. Od 35 lat zawodowo związana ze środowiskiem osób niesłyszących jako tłumacz Polskiego Języka Migowego. W środowisku znana z otwartości i chęci pomocy.


Katarzyna Dudek

CODA, zna Polski Język Migowy od kołyski. Od 8 lat pracuje jako tłumacz języka migowego. Posiada uprawnienia biegłego z zakresu języka migowego. Pracuje społecznie w Zarządzie Koła Terenowego Polskiego Związku Głuchych w Warszawie.

Portret uśmiechającej się tłumaczki j. migowego Katarzyny Dudek w czarnej marynarce i pomarańczową bluzką