Dofinansowanie do kursów


Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dofinansowanie do kursów PJM

Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego, sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych oraz tłumacza-przewodnika (Dz. U. z 2012r., poz. 687). Zgodnie z powyższym rozporządzeniem, osoba uprawniona, członek jej rodziny oraz osoba mająca stały lub bezpośredni kontakt z osobą uprawnioną, może złożyć  wniosek o dofinansowanie kosztów szkolenia języka migowego w Oddziale PFRON.

Link do strony PFRON informujący o dofinansowaniach.

 

Komu przysługuje dofinansowanie?

Dofinansowanie w wysokości 95%: -osobom z niepełnosprawnością słuchu – niezależnie od stopnia. Dofinansowanie w wysokości 90%: -członkom rodzin osób z niepełnosprawnością słuchu, -osobom mającym stały lub bezpośredni kontakt z osobami komunikującymi się w języku migowym. Oznacza to, że dla Ciebie rzeczywisty koszt uczestnictwa w kursach jest bardzo niski! Zapłacisz jedynie 70-140 zł za 90 godzin dydaktycznych kursu PJM!      

 

Jak wygląda procedura przyznawania dofinansowania?

  1. Należy wypełnić właściwy wniosek o dofinansowanie do warsztatów - na dole niniejszej strony lub na stronie www.pfron.org.pl.
  2. Minimum 2 miesiące przed rozpoczęciem kursu należy złożyć wniosek do właściwego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ze względu na Twój adres zamieszkania. Adres PFRON Oddziału Mazowieckiego: al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa. Kliknij, aby sprawdzić adresy pozostałych oddziałów wojewódzkich PFRON. Równolegle należy zapisać się na wybrany kurs przez naszą stronę. 
  3. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji z PFRON należy wpłacić wkład własny w wysokości wskazanej przez PFRON, a następnie zgłosić się do nas po oświadczenie organizatora i dostarczyć je do PFRON najpóźniej  2 tygodnie przed rozpoczęciem kursu.
  4. Po odbyciu kursu kopię zaświadczenia wraz z fakturą należy  dostarczyć do PFRON (poczta lub osobiście) w ciągu 2 tygodni od dnia zakończenia kursu.

 

W przypadku nieotrzymania dofinansowania istnieje możliwość odstąpienia od uczestnictwa w kursie nie ponosząc żadnych kosztów.

 

 

Wnioski do pobrania:

W przypadku pytań/chęci organizacji dodatkowych kursów polskiego języka migowego na zlecenie prosimy o kontakt:

  • e-mail: kstachewicz@pzg.warszawa.pl, 
  • telefonicznie: 882 088 890,  22 619 92 95.
Niebiesko-czarny motyl odlatujący w prawą stronę.