Działalność statutowa PZG


Zdjęcie z lotu ptaka na dziedziniec: na zdjęciu ok. 40-50 osób głuchych, w większości w podeszłym wieku. Zdecydowana większość patrzy i macha do obserwującego.

Na zdjęciu: Głusi z cotygodniowego, czwartkowego spotkania organizowanego przez nas.

Siedziba Polskiego Związku Głuchych Oddziału Mazowieckiego (przy ul. Białostockiej 4) w Warszawie jest postrzegana przez naszych członków i beneficjentów jako "dom Głuchych", gdzie nie istnieje żadne wykluczenie społeczne.

Znając dobrze problemy osób Głuchych w sferze komunikacyjno-społecznym znamy także ich potrzeby i metody rehabilitacji. Robimy wszystko, by je zaspokoić. Realizujemy to głównie za pomocą projektów, ale należy pamiętać, że do każdego projektu PZG Oddział Mazowiecki musi dołożyć własny wkład finansowy. Dlatego właśnie z darowizn i zysku z wszelkiej naszej działalności dokładamy na realizację celów statutowych. Im większy zysk, tym więcej naszych działań dla Głuchych!

Poniżej przeczytacie, na jakie konkretne cele przeznaczany jest zysk.

OŚRODEK DLA GŁUCHYCH SENIORÓW

Starsze osoby Głuche w wieku emerytalnym często się borykają z samotnością, wynikającą głównie z problemów komunikacyjnych. Nikt w ich otoczeniu nie miga, więc nie mają znajomych w sąsiedztwie. W społeczeństwie słyszących czują się wyobcowani. Nie wszyscy mają rodziny - a nawet jeśli, to często nie posługują się oni językiem migowym tak dobrze, jak oni sami - lub w ogóle nim się nie posługują. To sprawia, że są jeszcze bardziej narażeni na samotność, niż słyszący seniorzy. I własnie dla takich osób tworzymy dom dziennego pobytu! 

Dokładamy starań, by Głusi seniorzy czuli się jak u siebie w domu. W naszym Ośrodku taka osoba znajdzie nie tylko przyjaciół, ale może też zacząć aktywnie spędzać czas wolny na emeryturze. Prowadzimy szereg zajęć aktywizujące umysł, rozwijające manualne zdolności pokazy filmów z napisami i tłumaczeniem na język migowy, a także wspólne spacery i wyjścia na miasto. Projekt jest finansowany zarówno przez m.st. Warszawę, jak i PZG Oddział Mazowiecki - właśnie z zysków.

REHABILITACJA DZIECI Z WADĄ SŁUCHU I INNYMI NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu w Radomiu miał początki już 32 lata temu. Dzięki wspólnymi siłami ze zgranym zespołem specjalistów, ludzi altruistycznych i członkom PZG Ośrodek przez te wszystkie lata został znacznie rozbudowany. Obecnie funkcjonuje w niej 5 poradń, oferująca wielodziedzinową, kompleksową rehabilitację dzieci i młodzieży z różnymi niepełnosprawnościami (także sprzężonymi). 

Jedna z najstarszych poradni w naszym Ośrodku, pod opieką której znajduje się aktualnie 183 dzieci. Wieloletnia współpraca naszych specjalistów, pozwoliła na powstanie unikatowego miejsca w skali województwa. Ośrodek osiąga bardzo dobre wyniki w rehabilitacji dzieci i młodzieży, a jego specjaliści nierzadko uczestniczą w tematycznych konferencjach naukowych, będąc autorami wielu nowatorskich rozwiązań. Dzięki temu nasi wychowankowie prowadzą samodzielne i satysfakcjonujące życie, realizując się w życiu prywatnym i zawodowym. 

Nasi podopieczni to nie tylko dzieci z Radomia i okolic, ale także dzieci z województw ościennych: lubelskiego, świętokrzyskiego i łódzkiego. 

Dziecku z wadą słuchu i jego rodzinie, oferujemy całościową opiekę specjalistyczną – indywidualne i grupowe zajęcia logopedyczne, psychologiczne, pedagogiczne. Ma do dyspozycji także liczne terapie wspierające rozwój dziecka (SI, terapię ręki, elementy arteterapii i inne), opiekę audiologiczną, medyczną. Oferujemy zaopatrzenie w środki pomocnicze: aparaty słuchowe i inne urządzenia wspomagające słyszenie.

POMOC POTRZEBUJĄCYM GŁUCHYM 

Istnieje wiele stereotypów na temat Głuchych w społeczeństwie. Najbardziej powszechny stereotyp to taki, że z każdą osobą Głuchą można się porozumiewać za pomocą "kartki i długopisu". Otóż tak nie jest! Bardzo duża część osób Głuchych bardzo słabo zna język polski pisany -  badania naukowe wykazują, że znajomość języka polskiego u takich Głuchych jest na równi ze znajomością obcokrajowców, którzy się dopiero uczą tego języka. 

 

"Pamiętam, jak pewnego dnia moja dziewczyna zmusiła mnie, abym pojechał do Olsztyna, do niej. Sam, pociągiem. Byłem przerażony, wtedy pierwszy raz w życiu jechałem sam. Udało mi się jakoś kupić bilet. Niestety nie wiedziałem co dalej - skontaktowałem się z nią. Kazała mi przesłać zdjęcie biletu, po czym napisała mi numer, na który mam się wybrać. Spojrzałem na bilet... I wtedy mnie olśniło - to się nazywało w polskim języku: peron. Powtórzę jeszcze raz: P-E-R-O-N!".

Adam S, aktor wielokrotnie nagradzanego spektaklu "Jeden Gest", 
Nowy Teatr w Warszawie

 

Istnieją szkoły specjalne, metody aparatowania i implantowania. Pomimo tego nie wszystkim się udaje wyrehabilitować na tyle, by móc komunikować się swobodnie językiem polskim. Na to, czy dana osoba w dzieciństwie opanuje język polski, składa się wiele czynników, które często trudno jest zapewnić. W późniejszym wieku umysł przestaje być chłonny, i nauka przestaje być tak efektywna jak u dziecka. Co może się wydać zaskakujące, w dorosłym wieku osoba Głucha migająca PJM bardzo szybko opanowuje język migowy z innych krajów, w przeciwieństwie do języka fonicznego bądź pisanego. Wynika to z ich stosowanej formy komunikacji - taka osoba ma opanowaną wizualno-przestrzenną formę języka, a więc jest jej łatwiej przyswoić taki język. 

 

Naszym Głuchym podopiecznym oferujemy całościowe wsparcie w zakresie rehabilitacji społecznej:

 • tłumacza-asystenta PJM - pomoc w załatwianiu codziennych spraw oraz nauka samodzielności;
 • zajęcia z języka polskiego i czytelnicze;
 • wsparcie psychologa;
 • wsparcie z zakresu socjalno-prawnego.

 

LIKWIDACJA BARIER W KOMUNIKACJI

Jak łatwo się domyśleć, na codzień osoby Głuche napotykają się na wiele barier komunikacyjnych. W wielu przypadkach sama znajomość języka polskiego na niewiele się zdaje, np. w sytuacji wykonania pilnego telefonu, bądź uczestniczenia w szkoleniu w pracy. W przypadku słabej znajomości języka polskiego pisanego, samotna wizyta u lekarza może być wręcz niebezpieczna dla zdrowia - chociażby na przykład podczas wypisywania recepty na lek mający składniki, na które osoba Głucha może być uczulona, bądź w sytuacji diagnozowania objawów chorób - lekarz nie jest w stanie wyciągnąć pełnej informacji od osoby Głuchej.

Dlatego oferujemy naszym podopiecznym także wsparcie tłumaczy języka migowego.  Osoba Głucha będąc np. u lekarza, na zebraniu rodziców, na rozmowie w pracy może zarezerwować wizytę tłumacza języka migowego. Jednym z naszych rozwiązań, jest nowatorska usługa tłumacza on-line języka migowego. Osoba Głucha aby wykonać telefon, nie musi już wychodzić z domu - wystarczy, że połączy się na wideorozmowę z jednym z naszych tłumaczy języka migowego. Tę usługę można tez wykorzystać w konfrontacji z osobą słyszącą - połączenie z tłumaczem on-line przez tablet/smartfon umożliwi tłumaczenie na bieżąco na język migowy (i w drugą stronę - na język foniczny). Więcej o tłumaczu on-line języka migowego: kliknij, aby przeczytać.

Jako jedyni na terenie Mazowsza oferujemy usługę wsparcia tłumaczy naszym podopiecznym za darmo

Projekt jest finansowany i przez m.st. Warszawę, i przez Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki.

ZWIĘKSZANIE ŚWIADOMOŚCI NA TEMAT PJM I GŁUCHYCH

Nasze działania są nie tylko skierowane do osób Głuchych, ale także do całego społeczeństwa. Staramy się zwalczać pewne stereotypy na temat Głuchych i ich języka. Najskuteczniejszą metodą jest otworzenie trudno dostępnego świata Głuchych, pozwalając słyszącym się w nim "zanurzyć" i poznać go. Pokazujemy, że nieprawdą jest to, że jest to nieszczęśliwy świat pomimo barier komunikacyjnych: osoby Głuche są normalnymi ludźmi jak my - tylko z innym językiem. Na ogół spotykamy się z ogromną fascynacją, gdyż odkrywając Głuchą społeczność nieraz ma się wrażenie, że się poznaje zupełnie inną kulturę, która w swoich ukrytych zakamarkach nosi historię, piękno języka, pewne odmienne zasady kulturalno-społeczne. Istnieją nawet kawały stosowane tylko w Głuchej mniejszości, słówka w PJM nieprzetłumaczalne na język polski, oraz wiele innych elementów życia codziennego Głuchych, która potrafi zaskoczyć przebywającego w nim od niedawna osobę.

 

Niektóre nasze wykonane działania w tym kierunku:

 • Projekt "Zajęcia o niepełnosprawności i języku migowym", w którym wzięło udział blisko 2000 dzieci z 126 klas w 42 szkołach.
 • Współpraca partnerska z Nowym Teatrem, w ramach którego powstał wielokrotnie nagradzany spektakl "Jeden Gest", opowiadający o świecie Głuchych, o różnorodności języków migowych.
 • Utworzenie zakładki "Poezja migana" - jako jedyni w sieci oferujemy tak wiele utworów poezji miganej, z tłumaczeniem na język polski.
 • Aktualnie rozbudowujemy zakładkę "Poezja migana" - chcemy wzbogacić ją o miganie kinematograficzne, będącej elementem poezji miganej.
 • Na bieżąco współpracujemy z Teatrem Studio i Fundacją 4.99 w projekcie "Opera dla Głuchych", w ramach którego powstanie spektakl - 23.11.2018 przewidywana premiera.

 

Co ważne: pokazując ludziom świat Głuchych kładziemy nacisk na to, by to osoby Głuche były ich przewodnikami (nie osoby słyszące) gdyż uważamy, że jest to najlepsza metoda. Często dzięki tym umożliwiamy im szansę rozwoju zawodowego (poprzez nabywanie doświadczenia, zdobywanie kontaktów itd.), tak jak w przypadku współpracy z teatrami.

W przypadku pytań/chęci organizacji dodatkowych kursów polskiego języka migowego na zlecenie prosimy o kontakt:

 • e-mail: mmatuszkiewicz@pzg.warszawa.pl, 
 • telefonicznie: 882 088 890,  22 619 92 95.
Niebiesko-czarny motyl odlatujący w prawą stronę.