E-learning


E-learning. Wbrew pozorom powszechnego znaczenia pierwszej litery e pod tym hasłem (w wolnym tłumaczeniu: internetowe nauczanie) kryje się bardzo złożona technika nauczenia (kształcenia, szkolenia, itp.) ludzi z wykorzystaniem wszelkich dostępnych mediów elektronicznych, takich jak: Internet, Intranet, Extranet, materiały multimedialne (audio / wideo), nośniki typu DVD, a nawet telewizja interaktywna. Z uwagi na swoją specyfikę często określany jest również jako distance learning (w wolnym tłumaczeniu: nauczanie na odległość).


Przykłady lekcji e-learningowych
znaków bankowych i ekonomicznych w języku migowym


Lekcja 1 – Pod jakim hasłem jest ten opis?

 jest instytucją państwową, która zajmuje się emisją pieniądza i prowadzeniem polityki pieniężnej kraju. Najważniejszym zadaniem jest dbałość o wartość pieniądza i stabilność cen, czyli przeciwdziałanie narastaniu inflacji. W Polsce te funkcje pełni Narodowy Bank Polski (NBP)

Wybierz odpowiedź:

A. Bank komercyjny
B. Bank centralny
C. Bankowość prywatna
D. E-bank
E. Bankomat

Zobacz odpowiedź
Odp. B

Lekcja 2 – Jaki znak migowy przedstawia ta fotografia

Wybierz odpowiedź:

A. Bank komercyjny
B. Bank centralny
C. Bankowość prywatna
D. E-bank
E. Bankomat

Zobacz odpowiedź
Odp. B

Lekcja 3 – Jaki znak migowy przedstawia ten klip video?

Wybierz odpowiedź:

A. Bank centralny
B. Budżet państwa
C. Debet
D. Deficyt budżetowy
E. E-banki, E-bankowość, E-konto

Zobacz odpowiedź
Odp. B

Lekcja 4 – Jakie są znaki migowe w tym dialogu?

Wybierz co najmniej jedną odpowiedź:

A. Leasing
B. PIN
C. NIP
D. Karta płatnicza
E. Karta bankowa

Zobacz odpowiedź
Odp. B, D, E

Lekcja 5 – Czego dotyczy ten dialog?

Wybierz co najmniej jedną odpowiedź:

A. Tak. Najpierw daj numer PIN.
B. To najważniejsze. A płacenie kartą w sklepie jest bezpieczne?
C. Czy wiesz jak bezpiecznie korzystać z bankomatu?
D. Tak. Pierwsza zasada nikomu nie podawaj swojego numeru NIP.
E. Nieprawda. Nie podpisuj się, ale daj NIP. Wtedy wszystko będzie dobrze.

Zobacz odpowiedź
Odp. B, D