BUDŻET PARTYCYPACYJNY W WARSZAWIENAJCZĘŚĆIEJ ZADAWANE PYTANIA:

Co to jest budżet partycypacyjny?

Czytaj więcej

Skąd pochodzą środki finansowe na realizację projektów?

Czytaj więcej

Na jakich zasadach odbywa się realizacja zwycięskich projektów?

Czytaj więcej

Co, jeśli mój projekt nie zostanie wybrany w głosowaniu?

Czytaj więcej

Kto może głosować i zgłaszać projekty w budżecie partycypacyjnym?

Czytaj więcej

Nie posiadam polskiego obywatelstwa i nie mam nadanego numeru PESEL, czy mimo to mogę wziąć udział w budżecie partycypacyjnym?

Czytaj więcej

Co to jest zespół ds. budżetu partycypacyjnego w dzielnicy?

Czytaj więcej

Co to jest zespół ds. budżetu partycypacyjnego w dzielnicy?

Czytaj więcej

Jak można zgłosić projekt?

Czytaj więcej