BUDŻET PARTYCYPACYJNY W WARSZAWIECzy, żeby zgłosić projekt, muszę być zameldowany w Warszawie?

Czytaj więcej

Czy osoby poniżej 18 roku życia mogą złożyć projekt?

Czytaj więcej

Ile projektów mogę zgłosić?

Czytaj więcej

Kto może podpisać się na liście poparcia?

Czytaj więcej

Czy mogę złożyć projekt tylko w swojej dzielnicy?

Czytaj więcej

Studiuję i mieszkam w akademiku – czy mogę złożyć projekt?

Czytaj więcej

Czy projektodawca może określić wykonawcę swojego projektu?

Czytaj więcej

Czy można wycofać zgłoszony projekt?

Czytaj więcej

Czy trzeba przygotować dokładny projekt architektoniczny?

Czytaj więcej

Gdzie mogę uzyskać pomoc w wypełnieniu formularza?

Czytaj więcej

Czy można zgłaszać projekty o charakterze ogólnomiejskim?

Czytaj więcej

Czy możliwa jest realizacja projektu na wygrodzonym terenie?

Czytaj więcej

<

Czy projekt może być zlokalizowany na terenie prywatnym?

Czytaj więcej

Jakie projekty można zgłosić?

Czytaj więcej

Jak będą weryfikowane projekty zgłoszone przez mieszkańców?

Czytaj więcej

Czy projekty można zgłaszać anonimowo?

Czytaj więcej

Gdzie mogę uzyskać informacje o aktualnym stanie prawnym terenu?

Czytaj więcej

Co to znaczy, że projekty możliwe do realizacji w ramach budżetu partycypacyjnego muszą być zlokalizowane na terenie pozostającym we władaniu m.st. Warszawy i nieobciążonym na rzecz osób trzecich?

Czytaj więcej

Gdzie mogę zapoznać się ze strategiami i programami Warszawy?

Czytaj więcej

Czy można odwołać się od wyniku weryfikacji projektu?

Czytaj więcej