Henryk Konrad – wspomnienie o sportowym działaczu


Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z życiorysem niesłyszącego działacza sportowego – Henryk Konrad. Był pierwszym prezesem Koła Sportowego Głuchoniemych, tym samym będąc współinicjatorem powstania pierwszego klubu sportowego dla niesłyszących w Polsce.