Honorowy Prezes – Kazimierz Diehl


„XII Zjazd Krajowy Delegatów PZG przyznał tytuł Członka Honorowego PZG wielu znakomitym działaczom naszego Związku. (…) Rozpoczynamy od przedstawienia postaci wieloletniego prezesa ZG PZG – Kazimierza Diehla, o którym pisze Ludwik Kamiński.”
Z okazji urodzin Honorowego Członka PZG Kazimierza Diehla, zachęcamy do przeczytania artykułu na temat jego działalności i życia.