Karol Stefaniak (1931- 2022) – ostatni głuchy powstaniec warszawski w Batalionie AK „Miłosz”.


Karol Stefaniak (1931- 2022) był ostatnim żyjącym Głuchym powstańcem warszawskim w Batalionie AK „Miłosz”. Z przykrością przyjęliśmy informację o Jego odejściu 11 stycznia 2022 roku. 

Odprawa pożegnalna śp. Karola Stefaniaka odbędzie się w dniu 24.01.2022 (w poniedziałek). Składamy szczere wyrazy współczucia Rodzinie, Bliskim oraz Przyjaciołom.

Poniżej umieszczamy krótki życiorys śp. Karola Stefaniaka, ku Jego pamięci.