Kazimierz Włostowski – biografia historyczna


20 września 2013 r. minęła sto dziesiąta rocznica urodzin Kazimierza Włostowskiego, jednego z najwybitniejszych działaczy w historii polskiego środowiska głuchych.

Z tej okazji publikujemy artykuł o Kazimierzu Włostowskim. Zapraszamy do czytania!