Ostatnie Pożegnanie ś.p. Barbary Niebisz


Dnia 23 października 2019r. odbył się pogrzeb Honorowego Prezesa Polskiego Związku Głuchych Barbary Niebisz w Domu Pogrzebowym na Cmentarzu Komunalnym Północnym (Wólka Węglowa), po którym odbyło się wyprowadzenie na cmentarz miejscowy do grobu rodzinnego. Na uroczystości przybyli przedstawiciele PZG Oddziału i wiceprezes Zarządu Głównego PZG Kajetana Maciejska Roczan, współpracownicy i byli pracownicy z Radomia, Siedlec oraz wielu głuchych członków, by wspólnie Ją pożegnać.

Treść przemowy Prezes Zarządu Oddziału Mazowieckiego Barbary Jędryszczak:

 

„Szanowni Państwo!

Dzisiaj żegnamy  Panią Barbarę Niebisz, Honorowego Prezesa Polskiego Związku Głuchych Oddziału Mazowieckiego.

Straciła słuch mając 17 lat, trafiła do Szkoły Zawodowej przy Instytucie Głuchoniemych.

Poznała doskonale ludzi głuchych i ich potrzeby i problemy w warszawskim środowisku.

Od 1954 roku rozpoczęła pracę w Polskim Związku Głuchych  w charakterze sekretarki – maszynistki w biurze Oddziału Warszawskiego.

Od samego początku pracy w Związku pełniła różne funkcje społeczne: sekretarza Klubu Sportowego Głuchych „Wars”, członka Komisji Rewizyjnej, sekretarza Koła Stołecznego.

Od 1963 roku była sekretarzem, następnie wiceprezesem do 1981 roku we władzach wojewódzkich.

W latach 1981- 2001  przez cztery kadencje pełniła funkcję Prezesa Zarządu Oddziału.

W latach 1976 – 2001 była członkiem Zarządu Głównego PZG, w tym w latach 1986-1991 pełniła funkcję wiceprezesa ZG PZG a w latach 1976 – 2006  jako kierownik biura Oddziału Mazowieckiego PZG.

Była Członkiem Honorowym PZG. Za całokształt pracy  w PZG  została odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką PZG, Złotą Odznaką „Za zasługi dla Warszawy”.

Całe życie poświęciła służbie naszemu środowisku Głuchych, Jej zaangażowaniu zawdzięczamy wiele; między innymi Dom Białostocka 4, który był zrujnowany a dzięki Jej pracy i poświęceniu został wyremontowany i wyposażony i służy nam wszystkim.

Pani Barbaro dziękujemy.

Dzięki Jej staraniom mamy swój sztandar i dziś żegna i oddaje honory Barbarze  Niebisz razem z nami.

Będziesz żyła zawsze w naszej pamięci.

Spoczywaj w pokoju!

W imieniu Polskiego Związku Głuchych, pracowników i  społeczności głuchych  składam serdeczne wyrazy głębokiego współczucia Córce, Synowej i Siostrze, Rodzinie i Bliskim.”Zdjęcia z ś.p. Barbarą Niebisz – wspomnienia dawnych lat