Pluton Głuchoniemych AK patronami Kaliskiego Ośrodka


22 maja 2013. odbyła się uroczystość nadania Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu nr 2 imienia Plutonu Głuchoniemych AK. Uczestnikami uroczystości byli m.in. dyrekcja, pracownicy Ośrodka, władze miasta i kombatanci, którzy brali udział w powstaniu warszawskim. Na uroczystości była także wiceprezes Polskiego Związku Głuchych Oddziału Mazowieckiego, Barbara Jędryszczak. Zarząd Główny PZG wspomógł finansowo uroczystość (przekazany został datek pienięży na sztandar), przygotował tablice o bohaterach Plutonu Głuchoniemych i innych niesłyszących walczących w II wojnie światowej. Eksponaty były na wystawie zorganizowanej przez Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej.