Pogrzeb ostatniego żołnierza III Plutonu Głuchoniemych AK


Pogrzeb ostatniego żołnierza III Plutonu Głuchoniemych AK – Janusza Bedyńskiego ps. „Sekund” odbył się w dniu 7 października 2015 r. na cmentarzu bródnowskim. Był długoletnim, zasłużonym działaczem Polskiego Związku Głuchych i był bardzo zaangażowany w różnych pracach społecznych na rzecz środowiska osób niesłyszących. Był człowiekiem serdecznym, chętnym do pomocy innym. Pani Prezes PZG Oddziału Mazowieckiego Barbara Jędryszczak wygłosiła mowę pożegnalną. „Panie Januszu, historia o Panu nie zapomni” – mówiła. Składamy Żonie Mariannie i Rodzinie wyrazy współczucia.