Nagrobek obłożony wieńcami i kwiatami. Na środku nagrobka znajduje się zdjęcie w czarnej ramce śp. Edwarda Greba.

Pożegnanie śp. Edwarda Greba


Z przykrością informujemy, że śp. Edward Greb zmarł 29.07.2022r. w wieku 83 lat.

Był długoletnim działaczem Polskiego Związku Głuchych i bardzo zaangażowanym w prace społeczne na rzecz środowiska osób niesłyszących.

Wstąpił do Polskiego Związku Głuchych w 1954 roku, był zawodnikiem Warszawskiego Klubu Sportowego Głuchych WARS.

Zdobył wykształcenie i do emerytury pracował jako kreślarz, odnosił sukcesy jako sportowiec, był świetnym pływakiem i lekkoatletą.

W 1961 r na Letnich Igrzyskach  Głuchych w Helsinkach zdobył Brązowy Medal w pływaniu stylem klasycznym. Na zawodach w Dreźnie (w 1959r.) i w Budapeszcie – drugie miejsce, na Mistrzostwach Polski w Warszawie w 1962 roku pobił rekord Polski Niesłyszących. Odnosił sukcesy na wszystkich imprezach sportowych, w których brał udział.

Po zakończeniu kariery sportowej przez 25 lat pracował społecznie pełniąc funkcję skarbnika w Kole PTTK „Nike” przy PZG i uprawiał wyczynowo turystykę.

Pan Edward był człowiekiem dobrego  serca, prawdziwym przyjacielem. Nigdy nie odmawiał pomocy głuchym w potrzebie i zawsze służył wsparciem.

Niech odpoczywa w pokoju, żegnaj przyjacielu.

Cześć Jego pamięci!

Składamy Synowi Jackowi i Rodzinie wyrazy głębokiego współczucia.

Nagrobek obłożony wieńcami i kwiatami. Na środku nagrobka znajduje się zdjęcie w czarnej ramce śp. Edwarda Greba.