V Kongres Światowej Federacji Głuchych w Warszawie


„W sierpniu br. (1967 – dop.) odbył się w Warszawie V Kongres Światowej Federacji Głuchych poprzedzony 3-dniowymi obradami Biura ŚFG
W Kongresie wzięły udział 34 państwa. Ogółem przybylo na Kongres około 3 tys. osób, w tym tysiąc z zagranicy (300 z krajów socjalistycznych).”

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem ze „Świata Gluchych” z 1967 roku, gdzie opisano przebieg Kongresu ŚFG w Warszawie.