V KONGRES ŚWIATOWEJ FEDERACJI w Warszawie


50 lat temu odbyło się ważne wydarzenie w historii Polskiego Związku Głuchych
– V KONGRES ŚWIATOWEJ FEDERACJI w Warszawie.

Światowa Federacja Głuchych została utworzona w 1951 roku z inicjatywy dwunastu narodowych organizacji zrzeszających osoby niesłyszące podczas pierwszego Światowego Kongresu Głuchych w Rzymie.

World Federation of the DEAF – taka nazwa  organizacji została przyjęta w Brukseli w 1953roku.

Federacja jest pierwszą międzynarodową organizacją niesłyszących o charakterze socjalnym. Jest również jest jedną z najstarszych międzynarodowych organizacji osób niepełnosprawnych.

Polski Związek Głuchych jest członkiem  federacji  od jej drugiego kongresu, który odbył się w roku 1955 w Zagrzebiu (Jugosławia).

Kongresy ŚFG zwoływane są co cztery lata.

         Na IV Kongresie Światowej Federacji Głuchych w Sztokholmie w lipcu 1963 roku  podjęto na wniosek Polskiego Związku Głuchych uchwałę o powierzeniu Polsce organizacji kolejnego kongresu, który miał się odbyć w roku 1967.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami jego historii.