Wspomnienia Janusza Bedyńskiego, ps. „Sekund” związane z Plutonem Głuchoniemych AK


„W Warszawie spotkałem kolegę z ławy szkolnej Jerzego Obryckiego –ps. „Bim”, od którego dowiedziałem się, że w Instytucie działa podziemna organizacja głuchych, którą prowadzi profesor wychowania fizycznego ppor. Wiesław Jabłoński – ps. „ Łuszczyc”. Był to Związek Walki Zbrojnej powstały w 1940 roku, później w 1942 roku przemianowany na Armię Krajową.” – wspomina głuchy Janusz Bedyński, żołnierz Plutonu Głuchoniemych AK, pseudonim „Sekund”.

Zapraszamy do przeczytania dalszej części jego wspomnień.