Klauzula informacyjna na temat przetwarzania danych w związku z udziałem w organizowanym wydarzeniu


Klauzula informacyjna na temat przetwarzania danych

Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki w Warszawie (03-741) przy ul. Białostockiej 4 oświadcza, że w stosunku do danych osobowych osób biorących udział w wydarzeniu jest
Administratorem danych osobowych zgodnie z Art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

Możesz się skontaktować z nami pisząc na adresbiuro@pzg.warszawa.pl. Wyznaczyliśmy Inspektora Danych Osobowych Pana Piotra Baltyna, z którym możesz się
skontaktować pisząc na adres iod@pzg.warszawa.pl.

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
a) Art, 6.1f RODO, czyli interes prawny Administratora polegający na promowaniu swojej działalności poprzez publikowanie zdjęć lub nagrań z organizowanych wydarzeń.
b) Art. 6.1f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zabezpieczeniu się przed ewentualnymi roszczeniami zgłaszanymi przez uczestników
wydarzenia.

Dane będą przetwarzane do czasu ustania celu.
Co do zasady nie wysyłamy danych osobowych poza strefę Euro. Jednakże w ramach korzystania przez nas z usług Google w zakresie poczty elektronicznej oraz dostawcy strony firmowej na
Facebbokui, dane mogą być zlokalizowane poza strefą EOG np. na terenie Stanów Zjednoczonych. Transfer danych odbywa się na podstawie decyzji Komisja Europejska z 10 lipca
2023 r. stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zapewniony przez tzw. „Ramy ochrony danych UE-USA” (EU-US Data Privacy Framework).
Państwa dane osobowe będą udostępniane podmiotom obcym w celu świadczenia dla nas usług, np. prowadzenia konta firmowego na Facebooku, czy wykonania druku prospektów reklamowych.
Mają Państwo prawo żądać od Nas dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas
danych, a także prawo do ich przeniesienia i wycofania zgody. Dane przetwarzane będą w sposób zautomatyzowany.
W przypadku, gdy uznają Państwo, że ich dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.