„Abecadło” Juliana Tuwima


Wróćmy na chwilę do dzieciństwa i popularnych wówczas wierszyków… Pamiętacie wierszyk „Abecadło” Juliana Tuwima? 🙂

Prezentujemy kolejny filmik stworzony przez Koło Teatralne „Cisza na Scenie” – recytacja w/w wiersza w PJM! 

Zajęcia w ramach Koła Teatralnego i Koła Filmowego
Dofinansowano przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).