„Gdy się Chrystus rodzi”, „Dzisiaj w Betlejem” w PJM


Kolęda „Gdy się Chrystus rodzi”, uznana jest za jedną z najstarszych polskich kolęd. Jej powstanie datuję się na okres Baroku a więc przełom XVI i XVII wieku. Autor tekstu i melodii tej kolędy jest nieznany. Kolęda Gdy się Chrystus rodzi zdobyła zaszczytne miejsce w śród najpopularniejszych polskich kolęd wszystkich późniejszych okresów – począwszy od oświecenia a skończywszy na czasach nam współczesnych.


Kolęda „Gdy się Chrystus rodzi”


Kolęda „Dzisiaj w Betlejem”


Zajęcia w ramach koła filmowego „Deaf Studio” i koła teatralnego „Cisza na Scenie”
Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).