„Mówi zając do Baranka” – życzenia świąteczne w postaci wierszyka dla dzieci


Mówi zając do baranka –

„jaka piękna ta pisanka”!

Wtem z jajeczka wyszła kurka,

nastroszyła swoje piórka.

Biega, głośno krzyczy,

ze Wesołych Świat Wam życzy.

Wszystkiego dobrego i radosnego z okazji Świąt Wielkanocnych życzy Koło Teatralne „Cisza na Scenie” i Koło Filmowe „Deaf Studio”.Dofinansowano przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).