Warzywny słownik PJM: „Warzywa” Juliana Tuwima (NAPISY, PJM)


Ten filmik w wykonaniu Koła Teatralnego można potraktować zarówno jako słownik znaków warzyw, jak i tłumaczenie wiersza Tuwima na język migowy. Można się nauczyć nowych znaków, takie jak np. kartofle, marchewka, kapusta, groch.Dofinansowano przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)