Wiersz niesłyszącej Piwowarskiej „Rozmarzenie wiosną” (PJM)


hej ty niebo – ty wiosno

                                 ty rzeko!

płyną chmury – płyną gdzieś z daleka

wiatr je niesie

                        pogania

                                      i targa.

wiosna jest 

zielonooka zielonowłosa

                             jak my

bosonoga wiosna

wiatr od morza nawiewa sny

wiatr od morza

                         listy nosi

                                               -słone listy-

może to łzy – krople rosy

                                       hej ty chmuro!

                                                                  odsłoń słońce!

 

Autor: Maria Piwowarska 

 Dofinansowano przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).