KONSTYTUCJA RP w języku migowym


 

 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej przetłumaczona na język migowy

Aby wyświetlić tłumaczenie, należy wybrać odpowiedni artykuł z zakładki znajdującej się po lewej stronie.


Przedsięwzięcie współfinansowane
ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.