Art. 100.


Art. 100.

  1. Kandydatów na posłów i senatorów mogą zgłaszać partie polityczne oraz wyborcy.
  2. Nie można kandydować równocześnie do Sejmu i Senatu.
  3. Zasady i tryb zgłaszania kandydatów i przeprowadzania wyborów oraz warunki ważności wyborów określa ustawa.