Art. 102.


POSŁOWIE I SENATOROWIE

Art. 102.

Nie można być równocześnie posłem i senatorem.