Art. 111.


Art. 111.

  1. Sejm może powołać komisję śledczą do zbadania określonej sprawy.
  2. Tryb działania komisji śledczej określa ustawa.